Internationaal symposium over confessioneel onderwijs

Op 6 en 7 maart organiseert de IUASR een internationaal symposium of confessioneel onderwijs in een seculier-liberale context, met participanten van verschillende internationale en nationale universiteiten.

The voertaal van het symposium is Engels, met als thema "Nurturing Holistic Development: Exploring the Role of Faith and Religious Worldviews in Shaping a Balanced Citizenry in a Secular-Liberal Society."

Thema

In dit symposium duiken we in de veelzijdige aspecten van confessioneel onderwijs in een seculier-liberale context. Centrale vragen die onze verkenning sturen, zijn onder andere: Wat kenmerkt een confessionele academicus in de moderne wereld? Welke rollen kunnen of zouden moeten worden vervuld door confessionalisme in het hedendaagse onderwijs? Hoe kunnen geloofstradities en religieuze wereldbeelden bijdragen aan de intellectuele en spirituele ontwikkeling van individuen in het moderne tijdperk?

Door deze vragen aan te pakken, streven we ernaar verschillende benaderingen van confessioneel onderwijs te ontrafelen, waarbij we onderzoeken hoe religieuze perspectieven een cruciale rol kunnen spelen in het vormgeven van een nieuwe generatie burgers die niet alleen gunstig zijn voor henzelf, maar ook positief bijdragen aan hun samenlevingen.

Organisatoren en participanten

Het symposium wordt georganiseerd door de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam i.s.m. de Istanbul Foundation for Science and Education (IIKV). De participanten zijn geaffilieerd aan VU Amsterdam, Leiden University, Protestant Theological University, Fontys University of Applied Sciences, Tilburg School for Catholic Theology, University of Riyadh, Durham University, Edinburgh University, and Cardiff University.

Registratie en informatie

Datum: 6 en 7 maart 2024

Locatie: Islamic University of Applied Sciences Rotterdam

Adres: Bergsingel 135, Rotterdam

Registratie voor dit symposium kan door een mail te sturen naar: info@iuasr.nl.

symposium_digitalflyer2.jpeg

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

IUASR gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuws per e-mail met u te delen. We zullen uw gegevens met respect behandelen.

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Meer Info