International Students

Toelating tot de Academische Opleidingen met een Buitenlands Diploma

Islamitische Theologie

Welkom internationale studenten! Ontdek de mogelijkheden om je in te schrijven voor de opleiding Islamitische Theologie met een buitenlands diploma.

Bepaalde buitenlandse diploma's bieden directe inschrijvingsmogelijkheden voor de opleiding Islamitische Theologie. Als je buitenlandse kwalificaties hebt die gelijkstaan aan het Nederlandse Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), kun je je aanmelden voor deze opleiding. De Examencommissie zal beoordelen of jouw vooropleiding equivalent is aan de benodigde Nederlandse kwalificaties.

Diploma's uit Duitsland (Gymnasium), België (Diplome de l’Enseignement Secondaire Superieur) en soortgelijke worden als gelijkwaardig aan het VWO beschouwd. Bezitters van het diploma Allgemeine Hochschulreife moeten 21 jaar of ouder zijn en een toelatingsexamen afleggen. Studenten met een Imam Hatip Lise Diplomasi of Lise Diplomasi uit Turkije, en studenten met een baccalaureaat uit Marokko, kunnen na een aanvullend onderzoek worden toegelaten.

Toelatingsexamen en Voorbereiding voor de Opleidingen

Indien je niet beschikt over één van de genoemde diploma's, kun je toegang krijgen tot de opleiding door het afleggen van een toelatingsexamen.

Masteropleidingen

Internationale diploma's voor toelating tot de masteropleidingen worden geëvalueerd aan de hand van richtlijnen van NUFFIC. Het diploma moet equivalent zijn aan een driejarige Nederlandse universitaire of HBO bacheloropleiding van 180 ECTS.

Nederlandse Taal (NT2 niveau)

Om succesvol te studeren, moet je het Nederlands op ten minste NT2 niveau beheersen. Dit kan aangetoond worden met het staatsexamen Nederlands als tweede taal programma 2, of een vergelijkbare taaltoets. Het bewijs van taalvaardigheid mag bij inschrijving niet ouder zijn dan 24 maanden.

Verblijfsvergunning

Om te studeren aan de IUASR is een geldige verblijfsvergunning vereist. Dit kan zijn een verblijfsvergunning voor familiehereniging, erkende vluchtelingen, een werkvergunning, of andere langdurige verblijfsvergunningen die studeren in Nederland toestaan.

Visum

Studenten uit EU-landen hebben geen visum nodig. Studenten uit bepaalde landen buiten de EU, zoals de VS, Canada en Australië, ook niet. Voor alle overige landen is een visum vereist.

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

IUASR gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuws per e-mail met u te delen. We zullen uw gegevens met respect behandelen.

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Meer Info