Accreditatie en erkening

Beide opleidingen van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) zijn geëvalueerd door een onafhankelijke commissie en geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) is verheugd te melden dat beide opleidingsprogramma's uitvoerig zijn geëvalueerd en geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit is gebeurd na beoordeling door een onafhankelijke visitatiecommissie.

Meer Informatie Over Accreditatie

Onze studies

Islamitische Theologie

Islamitische Theologie

Bachelor

Tijdens deze vierjarige HBO Bacheloropleiding krijgt de student de kans zich te verdiepen in een breed scala aan theologievakken. De samenstelling van de modulen binnen de opleiding is gestoeld op een binnen-blik, en biedt tegelijkertijd voldoende variatie en uitdaging in kennis, theorie en beroepspraktijk.

Islamitische Geestelijke Verzorging

Islamitische Geestelijke Verzorging

Master

Islamitische Geestelijke Verzorging is een gevestigd en succesvol studieprogramma in de toegepaste islamitische theologie, gecombineerd met sociale en culturele studies op een professioneel master niveau en is een belangrijk onderzoeksgebied in zowel geestelijke als morele zorg.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

IUASR gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuws per e-mail met u te delen. We zullen uw gegevens met respect behandelen.

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Meer Info