Visie & Missie

Twintig jaar geleden werd de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) opgericht door de moslims van Nederland. Door hun inspanningen en hulp is de universiteit uitgegroeid tot de instelling die het nu is. We hebben het voorrecht om te genieten van het vertrouwen van de moslimgemeenschap in Nederland. Onze afgestudeerden worden erkend en gewaardeerd, en we hebben een sterke band met de grassroots van de Nederlandse moslimgemeenschap.

Onze Unieke Positie

Wij zijn de enige islamitische HBO-instelling in Nederland die een volledig geaccrediteerd BA-programma in Islamitische Theologie aanbiedt, erkend door de NVAO. Daarnaast hebben we het enige volledig geaccrediteerde MA-programma in Islamitische Geestelijke Verzorging in Nederland.

Onderwijsbenadering

Ons onderwijs wordt verzorgd door docenten die lesgeven vanuit een islamitisch perspectief; wij bieden confessioneel onderwijs aan. Hiermee beantwoorden we aan de normen van het Nederlandse onderwijssysteem en voldoen we aan de verwachtingen van de Nederlandse moslimgemeenschap.

Toekomstvisie

Het huidige College van Bestuur van IUASR ziet de instelling als een essentieel onderdeel van het Nederlandse onderwijslandschap. Wij willen een plek zijn waar moslims in Nederland zich eigenaar voelen van het onderwijs in hun eigen religie, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs op één lijn staat met Nederlandse normen.

Onze Missie

Onze visie is het opleiden van moslimprofessionals voor de Nederlandse samenleving, met vaardigheden die voldoen aan EU-normen.

Een Belangrijke Rol in Initiatieven

Wij geloven dat onze instelling een belangrijke rol kan spelen in alle initiatieven die betrekking hebben op islamitisch onderwijs in Nederland.

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

IUASR gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuws per e-mail met u te delen. We zullen uw gegevens met respect behandelen.

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Meer Info